kâ futboll

kâ futboll

Futbolli është një aktivitet sportiv i rregullt, i cili organizohet dy herë në javë. Janë rreth 20 lojtar të rregullt, por gjithsesi, është e mundshme që edhe persona të rinj ti bashkangjiten ekipit të futbollit.